Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DESENVOLUPAMENTS

CROQUIS ACOTAT

SISTEMA DIÈDRICORTOGONAL

SISTEMAAXONOMÈTRIC

SKECTHUP

ACTIVITATS SRE projeccions from juan_jesus verdeguer

2017-20182018-2019

INici

DESENVOLUPAMENTS

PLANTILLES

DESENVOLUPAMENTS

MATERIALS

INici

PLANTILLA

EXEMPLES

CROQUIS ACOTAT

CROQUIS ACOTAT

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNICPAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADAREGLEESCAIRE + CARTABÓLLAPIS 0,5/0,7RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)COMPÀS + ADAPTADOR

MATERIALS

INici

PLANTILLA

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

S.D.O.

SISTEMA DIÈDRIC ORTOGONAL

EXEMPLES

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNICPAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADAREGLEESCAIRE + CARTABÓLLAPIS 0,5/0,7RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)COMPÀS + ADAPTADOR

PRÀCTIQUES SISTEMA DIÈDRIC ONLINE IPRÀCTIQUES SISTEMA DIÈDRIC ONLINE II

MATERIALS

INici

PLANTILLA

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ

S.AXONOMÈTRIC

SISTEMA AXONOMÈTRIC

EXEMPLES

LLISTAT DE MATERIAL DIBUIX TÈCNICPAPER DE DIBUIX A3/ PLANTILLA NORMALITZADAREGLEESCAIRE + CARTABÓLLAPIS 0,5/0,7RETOLADORS CALIBRATS (0,2/0,4/0,8)COMPÀS + ADAPTADOR

PRÀCTIQUES SISTEMA AXONOMÈTRIC ONLINE IPRÀCTIQUES SISTEMA AXONOMÈTRIC ONLINE IIPRÀCTIQUES SISTEMA AXONOMÈTRIC ONLINE IIIRESOLDRE PEÇA EN AXONOMÈTRIC

3D WHAREHOUSE

INici

APP

tutorials

SKETCHUP

SKECTHUP

APP SKETCHUP

3D WarehouseThe place to share and download SketchUp 3D models for architecture, design, construction, and...Sketchup

TUTORIALS SKETCHUP