Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

BASIL RESTAURANT PRESENTATION

Presentation

CHRISTMAS TIME

Presentation

AC/DC

Presentation

THE MESOZOIC ERA

Presentation

LIVING THINGS

Presentation

ALL THE THINGS

Presentation

ASTL

Presentation

Transcript

radionica,STEAM 10,2019/2020,SVRHA PROJEKTA,PROJEKATUKLJUČUJE,IZRADAPROJEKTA,IZRADA PLANA,KOMUNIKACIJASHARE,PREZENTIRANJEPROJEKTA,JU"Deseta osnovna škola" Ilidža,Plan rada,Svrha projekta,Projekat se zasniva na identificiranom problemu koji želimo riješiti; praksi koju želimo poboljšati ili pitanju na koje želimo dobiti odgovor.Kroz projekt ćemo učenicima predstaviti nauku, tehniku, matematiku i sva ona područja koje pokriva termin STEM na zabavan način gdje će timskim radom djeca sama dolaziti do kreativnog rješenja.,Projektne aktivnosti su jasno povezane sa NPP-om i ishodima učenja, kako bi omogućili učenicima da primijene znanja i vještine stečene u nastavnom procesu.Projekat uključuje prilike da učenici vježbaju kritičko razmišljanje, rješavanje problema i korištenje micro:bit-ova. Projekat je povezan sa stvarnim, životnim kontekstom, koristi stvarne procese i alate, i proizvodi stvarni rezultat.,Šta projekat uključuje?,Realizacija projekata "STEAM 10 radionica" planirana je za školsku 2019/2020. godinu.Sa izradom plana rada i realizacijom prvih eksperimentalnih aktivnosti počeli smo u aprilu tekuće školske godine. Također, od septembra 2018. godine, u našoj školi se realizuje dodatna nastava "Micro:bit programiranje" za učenike VI razreda.,Izrada projekta,Projekat uključuje tim i nastavnika, učenike i, ako je moguće, roditelje, druge stručnjake i članove zajednice.Učenici imaju mogućnost da stiču i vježbaju životne vještine kroz uključivanje u planiranje, implementaciju i evaluaciju projekta.,Izrada plana,Komunikacija i razmjena dokumentacije sa učenicima , nastavnicima i saradnicima na ovom projektu vrši se putem obrazovne platforme Google for Education. Kreirana je virtuelna učionica "STEAM 10 radionica" za dijeljenje sadržaja, nastavnih materijala i komunikaciju učesnika.,Komunikacija,Projekat zahtijeva od učenika da demonstriraju ono što su naučili kroz stvaranje proizvoda koji će prezentirati i ponuditi drugim učenicima, i/ili osobama u i van škole.Proces i rezultate projekta evaluiraju učenici, nastavnici i drugi uključeni akteri, u maju 2020. godine, kako bi svi učili iz refleksije.,Prezentiranjeprojekta