Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Acceso ao primeiro andar

Acceso ao primeiro andar

Acceso ao primeiro andar

Aula 104

Aseos

Aula 103

Aula 101

Sala do profesorado

Aseos

Ciclo superior de Animación sociocultural e turística

Ciclo superior de Educación InfantilAseos

Aseos

Ciclo superior de Animación sociocultural e turísticaBiblioteca


Nos códigos QR anteriores tes enlazada documentación que te achegará algunhas pautas útiles para a atención e a comunicación con pacientes diferentes. A atención sanitaria ten moito que dicir de cara á consecución dunha sociedade que respecta e defende a diversidade...


Ciclo superior de Educación infantil


Ciclo superior de Educación infantil


Salón de actos

Ciclo superior de Animación sociocultural e turísticaCiclo superior de Documentación e Administración sanitarias

Ciclo medio de Atención a persoas en situación de dependenciaCiclo superior de Radioterapia e Dositometría

Ciclo superior de Imaxe para o diagnóstico e Medicina nuclearAula 102

Ciclo superior de Documentación e Administración sanitarias

Entrada

Ciclo superior de Integración social


Cafetería

Conserxería

Dirección

Xefatura de estudos

Sala do profesorado

Secretaría

Aula de informática

Despachos

Despachos