Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Sala do profesorado

Ciclo superior de Educación infantil

Aula 104

Aseos

Aseos

Aula 103

Aula 101

Aseos

Ciclo superior deDocumentación e Administración sanitarias

Salón de actos

Aseos

Ciclo superior deAnimación sociocultural e turística

Aula 102

Entrada

Ciclo superior deAnimación sociocultural e turísticaCiclo superior de Educación Infantil

Ciclo superior deRadioterapia e DositometríaCiclo superior deImaxe para o diagnóstico e Medicina nuclear

Ciclo superior deIntegración social

Ciclo superior deAnimación sociocultural e turística

Ciclo superior deDocumentación e Administración sanitarias

Ciclo superior de Educación infantil

Ciclo medio deAtención a persoas en situación de dependencia

Sala do profesorado

Biblioteca Biblioteca Uxío Novoneyra Nos códigos QR anteriores tes enlazada documentación que te achegará algunhas pautas útiles para a atención e a comunicación con pacientes diferentes. A atención sanitaria ten moito que dicir de cara á consecución dunha sociedade que respecta e defende a diversidade... Bibliocifpanxelcasal

Dirección

Acceso ao primeiro andar

Acceso ao primeiro andar

Xefatura de estudos

Despachos

Cafetería

Acceso ao primeiro andar

Secretaría

Aula de informática

Conserxería

Despachos