Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Acceso ao andar

Acceso ao andar

Acceso ao andar

Ciclo superior de Audioloxía protésica
Ciclo superior de Audioloxía protésica
Ciclo superior de Audioloxía protésica
Ciclo superior de Audioloxía protésica
Ciclo superior de Saúde ambientalCiclo medio de Coidados auxiliares de enfermaría
Aseos

Aseos

Aseos

Aula 204

Aula 203

Coordinacións

Ciclo superior de Mediación comunicativa
Ciclo medio de Emerxencias sanitariasCiclo superior de Hixiene bucodentalCiclo superior de Próteses dentais


kr/s/aHskJHP1yC

Ciclo superior de Laboratorio clínico e biomédicoLaboratorio de Bioloxía molecular e Microbioloxía

Obradoiro de teleasistencia e teleemerxencias

Ciclo medio de Coidados auxiliares de enfermaría
Ciclo superior de Próteses dentais


kr/s/aHskJHP1yC