Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Els grups paramilitars són els principals agressors sexuals

Hi ha hagut impunitat en el 97% dels casos de violència sexual

Al 2015, 271 defensores de DDHH van ser agredides

Només el 18% de les dones denuncien

Les violacions són el 20% de les agressions sexuals

489.687 dones han estat víctimes de violència sexual

3,5 milions de dones han estat víctimes de desplaçament

Les dones són

el 50% de les víctimes

Les dones, víctimes del conflicte a Colòmbia

Per veure la infografia en mida gran clica l'enllaç

PER VEURE LA INFOGRAFIA EN MIDA GRAN CLICA AQUÍ.

Víctimes del conflicte

7.936.566 persones han estat víctimes del conflicte a Colòmbia.


3.942.356 víctimes han estat dones, això correspon a un 49,67%.

Font: Registro Único de Víctimas (RUV) de Unidad para las Víctimas.

De què són víctimes?

 1. Desplaçament: 3.562.849
 2. Homicidi: 452.421
 3. Amenaça: 164.797
 4. Desaparició forçada: 76.004
 5. Pèrdua de béns mobles o immobles: 45.521
 6. Acte terrorista, atemptats, combats, fustigacions: 38.455
 7. Delictes contra la llibertat i la integritat sexual: 15.087
 8. Segrest: 8.016
 9. Tortura: 3.909
 10. Vinculació de nens, nenes i adolescents: 2.499
 11. Abandonament forçat de terres: 2.134
 12. Mines antipersona/Munició sense explotar/Artefacte explosiu: 1.043
 13. Sense informació: 12


Font: Registro Único de Víctimas (RUV) de Unidad para las Víctimas.

La violència sexual

15.087 dones han estat víctimes de delictes contra la llibertat i la integritat sexual segons el Registro Único de Víctimas.


Segons un estudi de Oxfam 489.687 dones van ser víctimes directes de violència sexual en el període 2001-2009. La violència sexual en les zones de conflicte afecta al 17,58% de la població.

Fonts:

- Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano abarcando el período 2001-2009 realitzada per Oxfam i altres organitzacions.
- Registro Único de Víctimas (RUV) de Unidad para las víctimas.

El 92% de les víctimes de violència sexual són dones.

Tipus de violència sexual

Entre el 2001 i el 2009 s'estima que 94.565 dones van ser víctimes de violació, és a dir, el 19,31% de ls víctimes de violència sexual.

El tipus de violència més habitual és la regulació de la vida social, patida pel 66,76% de les víctimes de violència sexual.


De cada 10 doness dones víctima de violència sexual, 4 d'elles no reconeixen haver estat víctimes durant el període.

Font: Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano abarcando el período 2001-2009 realitzada per Oxfam i altres organitzacions.

Agressors

Un informe de la Cort Constitucional assenyala que dels 634 casos denunciats en 285 (el 44,9% del total) no s'ha pogut identificar l'autor de l'atac.


Un 20,5 % han estat comesos per parlamilitars.

I un 9% per la guerrilla.

Font: Sexto informe de seguimiento al Auto 092 y primer informe de seguimiento al Auto 009 de la Corte Constitucional.

Impunitat

En els últims 15 anys la justícia colombiana no ha condemnat els autors de delictes sexuals ni tan sols en el 3% dels casos.


El nivell d'impunitat en les investigacions i judicis supera el 97%.

Dels 634 casos de violència sexuals tractats per la Cort Constitucional, només 14 s'han resolt amb una sentència condemnatòria, és a dir, el 2,2%.

Font: Sexto informe de seguimiento al Auto 092 y primer informe de seguimiento al Auto 009 de la Corte Constitucional.

Denúncies

El 82,15% de les 489.678 dones víctimes d'algun tipus de violència sexual no van denunciar.
El 73,93% de les dones considera que la presència dels grups armats constitueix un obstacle a la denuncia dels actes de violència sexual.

Font: Primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en contra de las Mujeres en el Contexto del

Conflicto Armado Colombiano abarcando el período 2001-2009 realitzada per Oxfam i altres organitzacions.

Atacs a defensors i defensores de DDHH

L'agressió més habitual són les amenaces: 133 l'any 2015.


Les agressions a dones defensores han augmentat més proporcionalment .

Fonts: Programa Somos Defensores i Informes del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH (2002-2015).

Hi ha 7 tipus d'agressions contra defensors i defensores de Drets Humans a Colòmbia:

 • assassinats
 • atemptats
 • amenaces
 • ferides
 • detencions arbitràries
 • desaparicions forçades
 • ús arbitrari del sistema penal