Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EL PROCÉS DE PAU DE COLÒMBIA

CRONOLOGIA DE LES FASES DE NEGOCIACIÓ

FASE 1

FASE 3

FASE 2

FUTUR?

2012

2017

2013

2014

EXPLORACIÓ

CONSTRUCCIÓ DE PAU

NEGOCIACIÓ

REPTES DE FUTUR

Establir les condicions i intercanviar visions

Acabar la guerra i establir la pau

Dotar de contingut l'agenda per l'Acord Final

ESTABLIR CONDICIONS I INTERCANVIAR POSICIONS

INICI

EXPLORACIÓ

Firma del document

FASE 2

FASE 3

FUTUR?

FASE 1

Es firma, provisionalment, l''Acord General per a la Fi del Conflicte i la Construcció d'una Pau Estable i Duradora', el 22 d'agost del 2012.

S'estableixen les condicions i s'intercanvien visions sobre la fi del conflicte per tal de realitzar les converses.

El full de ruta

1. Reforma rural integral
2. Participació política
3. Fi del conflicte
4. Drogues il·lícites
5. Víctimes
6. Implementació

L'agenda

2012

AMPLIACIÓ DEL CONTINGUT I FI DEL CONFLICTE

INICI

2013

NEGOCIACIÓ

Es dota de contingut els punts acordats de l'Agenda.


Es decideix que no hi ha cessament d'operacions militars, que les sessions de treball han de garantir serietat i discreció, i que la seva duració està subjecte als avenços en la negociació.

FASE 2

FASE 1

FASE 3

FUTUR?

Res està acordat fins que tot estigui acordat

ACABAR AMB LA GUERRA I ESTABLIR LA PAU

INICI

2014

CONSTRUCCIÓ DE PAU

Es planteja la pau com una pau territorial en la que participen tots els ciutadans i comunitats, i impacta positivament en els drets de les víctimes.

LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

FASE 2

FASE 1

FASE 3

FUTUR?

REFERÈNDUM

Se sotmet l'Acord Final per a la Construcció de la Pau a referèndum popular el 2 d'octubre.


Contra tots els pronòstics, surt que NO.

Es crea una subcomissió de gènere, per tal d'incloure la perspectiva femenina en les negociacions pel procés de pau.

2014

2016

INICI

QUÈ HAN ACONSEGUIT LES DONES AL PROCÉS DE PAU?


Penalització de la violència sexual i de gènere, tractament de la memòria històrica.

ACCÉS A LA PROPIETAT RURAL

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FUTUR?

VERITAT, COMPENSACIÓ


Només una quarta part de les dones són propietàries de la terra.

GARANTIA DELS DRETS


Les dones del sector rural cobren un 30% menys de mitjana.

PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

MESURES DE PROTECCIÓ


Promoure la participació de dones en la resolució de conflictes armats.


Mesures de protecció per dones activistes, reconeixement com a subjecte polític.

DONES DEFENSORES DE DRETS HUMANS

Després del NO al referèndum, es plantegen dos escenaris possibles: