Want to make awesome contents like this one?

III CONCURSO PROXECTA INNOVACIÓN - Copy

Created on Mon Oct 03 2016 15:38:51 GMT+0000 (UTC)

No description

More creations to inspire you

Discover Genially
It's time to take your communication to another level

Comments

Transcript

III CONCURSOPROXECTA INNOVACIÓN,CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO,tic-tac,CREACIÓN DUN NOVO CONTEXTO DE APRENDIZAXE INTEGRANDO OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,POR UNHA NOVA ESCOLA,CEIP de VIÑAGRANDE DEIRO,RECÉN CHEGADO AO MUNDO DA TECNOLOXÍA EDUCATIVADINÁMICA DE TRABALLO MOI INTENSA NOS ÚLTIMOS ANOSNOVO PROXECTO EDUCATIVOINTRODUCIÓN DE NOVAS ESTRATEXIAS PEDAGÓXICAS E DIDÁCTICASMODELO DE CENTRO MÁIS ACORDE CO MOMENTO QUE VIVIMOSPROCESO DE TRANSFORMACIÓN INMINENTE,Avanzando coa sociedade,Implicación da comunidade,Novos roles para o profesorado e alumnado,POR UNHA NOVA ESCOLA,Nova organización espazo-temporal,Cambio metodolóxico,c,omo o conseguiremos?,NOVA ORGANIZACIÓN ESPACIAL ,LINGÜÍSTICO,POR UNHA NOVA ESCOLA,MOMENTO COLECTIVO,CONTEXTOS DE APRENDIZAXE,MINICONTEXTOS NAS AULAS,MOMENTO VIVENCIAL,MOMENTO COMPARTIDO,TECNOLÓXICO,ARTÍSTICO,NOVA ORGANIZACIÓN TEMPORAL,MATEMÁTICO,Programa de Estimulación TemperáPrograma de Aprendizaxe LúdicoPrograma Curricular EspecíficoPROXECTOS DE INVESTIGACIÓNPLAN VIVENCIALPLANS DE TRABALLO,un plató de tvUNHA EMISORA DE RADIOZONAS DE PRODUCIÓNS NA REDEREDACIÓN DUN XORNAL ESCOLAR,para darlle saída aos traballos que realiza o alumnado,INFORMADEIRO,POR UNHA NOVA ESCOLA,acudiremos en distintos momentos do día,transformación dun antigo almacén,participará todo o alumnado do centro.dende 3 anos ata 6º,POR UNHA NOVA ESCOLA,APRENDIZAXEBASEADAEN PROXECTOS,MEDIOSDE COMUNICACIÓN,contextosde aprendizaxe,CAMBIO METODOLÓXICO,POR UNHA NOVA ESCOLA,APRENDIZAXE BASEADA EN PROXECTOS,INFORMADEIRO,CONTEXTOS DE APRENDIZAXE,MEDIOS DE COMUNICACIÓN,GOZARDAR SAÍDA AOS TRABALLOS,PROTAGONISTA ,profesorado,alumnado,POR UNHA NOVA ESCOLA,GUÍA E AXUDA,NOVOS ROLES,bloguero,editor,POR UNHA NOVA ESCOLA,NOVOS ROLES,PROFESORADO,INFORMADEIRO,ALUMNADO,escritor,fotógrafo,cámara,locutor,crítico,publicista,youtuber,guíaconducemotivafacilitaacompaña,por unha nova escola,AS sociedades evolucionan rápidamente mentres que os centros educativos se mostran moi remisos a acompañar de preto esta evolución. Semellan estar ancorados no século XX no referido ás súas estructuras organizativas, didácticas e metodolóxicas.Consideramos prioritarioAvanzar coa sociedade. A INCORPORACIÓN REAL E EFECTIVA DAS TIC DEBE PRODUCIRSE XA.DENDE A NOSA PERSPECTIVA, ESTA INCORPORACIÓN REAL PRODUCIRASE UTILIZANDO As TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN como TECNOLOXÍAS PARA A APRENDIZAXE E O COÑECEMENTO.,AVANZAR COA SOCIEDADE,avanzar coa sociedade,avanzar coa sociedade,EDADE,AVANZAR COA SOCIEDADE,AVANZAR COA SOCIEDADE,DIFUSIÓN DE VALORES UNIVERSAIS,PUBLICACIÓNLITERARIA,POR UNHA NOVA ESCOLA,EXPLICACIÓNS MATEMÁTITICAS,DIVULGACIÓN CIENTÍFICA,CRÍTICA,INNOVACIÓN,lit, INFORMADEIRO ,COMPETENCIA DIXITAL,INFORMAMOS DENDE SAN MIGUEL DE DEIRO PARA TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA,TELEVIÑAGRANDE,RADIODEIROONLINE,A XANELADEVIÑAGRANDE,POR UNHA NOVA ESCOLA,CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO,CONTORNA,PARTICIPACIÓN,AXUDA,IMPLICACIÓN,TRANSFORMACIÓN,COLABORACIÓN,COMUNIDADE EDUCATIVA,COLABORAR,ESCOITAR,POR UNHA NOVA ESCOLA,INTERVIR,SENTIR,INFORMADEIRO,COMPROMISO,INVOLUCRAR,LER,REPERCUTIR,"eu creo que se poderíaaprender sen odiaro que estudamos",CEIP VIÑAGRANDE-DEIRO,POR UNHA NOVA ESCOLA,frato 02, CEIP DE VIÑAGRANDE DEIRO